İletişim
TR EN

Agile Dönüşüm | Agile Projeler ile 2 Kat Başarı Mümkün

Agile (Çevik) Dönüşümü Yakalayın

Related Tags:
agileinovasyonTrend
Ocak 10,2023 5 minute reading time

Waterfall Proje Yönetiminde Agile Proje Yönetimine göre geleneksel yöntemler kullanıldığı bilinir. Waterfall gibi geleneksel proje yönetimlerinde planlamalarda yanlışlıklar veya sapmalar istenmeyen sonuçların olmasına sebep olabilir. İstenmeyen sonuçların oluşmaması için 2001’de bir araya gelen bazı yazılım geliştiriciler, projelerin daha başarılı sonuçlar verebilmesi adına Agile proje yönetiminin ilk temelini attılar. Yinelemeli bir yaklaşımla Agile, projeler üzerindeki değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamayı başardı. Bu durum da zaten Agile’ın yani “Çevik” isminin hakkını fazlasıyla verebildiğini gösteriyordu. Zaman içerisinde yapılan araştırmalar da Agile’ın bariz başarısını kanıtlar nitelikteydi.

Standish Group Chaos Studies’in yaptığı araştırmada; Waterfall Proje Yönetimi’ne kıyasla Agile Proje Yönetimi’nin 2 kat daha başarılı olduğu görüldü. Agile’ın en fazla başarı sağladığı alan ise teknoloji projeleri yönetimi olarak saptanmıştır. Bu nedenle teknolojinin belirleyici olduğu sektörlerde Agile manifestosunu ve yaklaşım biçimini benimseyen işletmeler, rekabet düzeninde her daim bir adım öne çıkmayı başarıyor.

PROJELERDEKİ BAŞARI KRİTERLERİNİN DEĞİŞİMİ

Öncelikle projelerin başarılı olması adına hangi kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini net şekilde belirlemek gerekir. Başarılı bir projenin özellikle zamanlamasının çok iyi ayarlanmış olması gerekiyor. Ayrıca projenin maliyeti ve projenin kapsamı da başarı kriterleri arasında yer alıyor. Zamanlama, maliyet ve projenin kapsamı gibi başarı kriterlerinin tümünü karşılayamayan projeler ise başarısız olarak kabul görüyor. Bir bakıma; henüz tamamlanmadan iptal olan veya tamamlansa bile kullanılmayan projelere başarısızdır diyebiliriz. Bu iki ucun arasında kalan zorlayıcı projeler ise başarı kriterlerinin bir kısmını karşılamaktadır. Yani zamanlama ve maliyet açısından başarılı ancak projenin kapsamı açısından yetersiz kalabilmektedir.

Bu katı tanımların zaman içerisinde tepki aldığını hatırlatmakta fayda vardır. Projeyi planlamak, geleceğini öngörebilmek ve de baştaki plana göre teslim etmek oldukça zordur. Bu katı başarı ölçülerinin zamanla müşteri odaklı olmadığı da anlaşılmıştır. Agile Proje Yönetimi’nde ise daha esnek ve müşteriyi üretime dahil eden bir süreç izlenir. Üretim aşamasında da karşılaşılan problemlerle yineleme anlayışı referans alındığı için başka bir döngüde çözüm bulmak mümkündür.

AGILE VE WATERFALL PROJE YÖNETİMLERİNİN BAŞARI ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

2013-2017 yılları arasında Standish Group’un yaptığı araştırmaya göre Agile Ve Waterfall projeleri karşılaştırıldı. Başta da bahsettiğimiz gibi Agile ile yönetilen projeler 2 kat daha başarılı oldu. Bu anlamda Waterfall projelerinin Agile projelerine göre başarısız olma olasılığının daha fazla olduğunu görmek mümkün. Agile projelerin diğer projelere oranla başarılı olma olasılığı ise %60 olarak açıklanmıştır.

Araştırma şirketinin bir başka saptadığı konu ise projelerin çok büyük olmasının başarısız olma olasılığını arttırdığı yönündedir. Yani başka bir deyiş ile küçük projelerde risk oranının daha düşük olduğu söyleniyor. Agile projelerinde küçük ölçekli projelerin başarı oranının çok yüksek olduğu gerçeği karşımızda durmaktadır. Büyük ölçekli Agile projeler yine Waterfall projelere göre iki kat başarılıdır ancak kendi içinde yarı yarıya da başarısız olabilmektedir. Bu açıdan büyük projeleri küçük parçalara ayırmak riski ciddi anlamda azaltacaktır.

Agile projeler elbette tek çözüm değildir fakat görüldüğü gibi projelerdeki riski önemli ölçüde azaltmaktadır. Geleneksel proje yönetimine göre Agile’ın başarısını takımların sorunların çözümü bulması, geri bildirimlerin de sürece dahil edilmesi ve müşteri memnuniyetinin ön plana çıkarılması olarak yorumlanabilir. Böylelikle programı ve riski daha iyi yönetebilirler.

Sözün özü; elbette her iki anlayışta da başarılı, zorlu ve başarıya ulaşamayan projeler gerçekleşmektedir. Başarısız projelerin şirketler için maliyeti de bilindiği gibi oldukça yüksek olmaktadır. Başarı olasılığını arttırmak için Agile Proje Yönetimi’ni kullanmak ve büyük projelerdeki riski azaltmak için küçük parçalara bölmek iyi bir seçim olacaktır.

WATERFALL’DAN AGILE’A GEÇİLEBİLİR Mİ?

Agile’ın Waterfall Proje yönetimine göre başarı oranını yazımızda özellike vurguladık. Geleneksel  yöntemleri kullanan şirketlerin, Agile’a geçerek bu yaklaşımın avantajlarını keşfetmeleri gerekir.

Agile Proje Yönetimi’ne geçiş yapmak elbette mümkündür. Bunun için bir yol haritasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Agile Proje Yönetimi özelinde sıklıkla tercih edilen Kanban, Scrum, Extreme Programing (XP) gibi metodolojilere geçiş yapabilirsiniz. Aktarmakta fayda var ki eğer böyle bir geçişe niyetliyseniz, Agile’da liderler çok önemli bir yere sahiptir. Bu tip bir dönüşüme dahil olmak istiyorsanız, Agile projele liderlerinin vizyon değişimine öncülük etme noktasında kilit rol oynadığını unutmamalısınız.

Çağı yakalamak, sert rekabet koşullarında rakiplerinizin gerisinde kalmamak adına gelişen yöntemleri takip etmenizi öneririz. Makers Consulting’in alanında uzman ekibinden, Agile Proje Yönetimi ile ilgili her konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

[email protected]

Related Articles