İletişim
TR EN

Agile Dönüşüm | Agile vs. Waterfall: Hangi Metodolojiyi, Ne Zaman Kullanmak Gerekir?

Agile (Çevik) Dönüşümü Yakalayın

Related Tags:
agileöğrenme
Ocak 10,2023 7 minute reading time

Organizasyonların yönetim anlayışı doğru amaç için geliştirildiğinde, iş sürecinde meydana gelen hız ve verimlilik düzeyinde ciddi farklılıklar gözlenebilir. Agile ve Waterfall gibi modeller, yönetim anlayışının seyrini değiştirebilecek önemli iki anlayıştır. Peki “Waterfall ve Agile ne demek?”, “Hangi model hangi organizasyona uygulanır?”

KAVRAMSAL OLARAK AGILE VE WATERFALL

AGILE NEDİR?

Agile, Türkçe tabiri ile çevik yaklaşım, bir projenin parçalara bölünerek bitirilmesi mantığına sahiptir. Önceleri yazılım konusunda önde gelen bir terim olan Agile kavramı, artık yönetim prensipleri arasında da kritik bir konudur. Agile; üretim, perakende gibi sektörlerde etkin bir şekilde tercih edilen yöntemlerden biri olmakla kalmayıp bireylerin kişisel yaşamlarını da organize etmede kullanabilecekleri bir yöntemdir.

WATERFALL NEDİR?

Waterfall, Türkçe anlamı ile şelale yaklaşımı, Agile yaklaşımın zıddı denebilecek bir yönetim modelidir. Şelale modeli, geleneksel bir yaklaşımdır; bir projeyi en başından planlamaya ve yapılacakları baştan öngörmeye dayanır.

Şelale modelinin uygulandığı projelerde yapılan tanımlar, projenin teslim süresi ve öngörülen maliyet önceden belirlenebilir; bu yüzden çok daha gerçekçidir. Şelale modelinde belirsizliklere yer verilmez. Çünkü her şey ayrıntıları ile sürecin başında belirlenmiştir. Her şeyin net ve önceden belirlenmiş olması sebebi ile proje sırasında yüz yüze iletişime fazla ihtiyaç duyulmaz.

AGILE VE WATERFALL METOTLARI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Bir projenin başarıyı yakalamasında en önemli etken, o projenin doğru amaç etrafında doğru bir metotla yönetilmesidir. Bu noktada tercih edilen iki yöntem çevik yaklaşım ve şelale modelidir. Peki bu iki yöntem arasında ne gibi farklar vardır? Sizin için en doğru metodun hangisi olabileceğine karar verebilmeniz için aralarındaki farkları gelin birlikte inceleyelim:

AGILE VE WATERFALL MODELLERİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Agile yaklaşımı, bünyesinde çok sayıda planı, iş birliğini ve iletişimi barındırır. Bu sebeple, değişime ve müşteri ile iletişime açık, ekip çalışmasına inanan bir yapı için projelerin Agile metodolojisi ile yürütülmesi daha uygundur. Waterfall metodu, değişme ihtimalinin olmadığı, adımların oldukça net ve açık olduğu projeler için uygundur.

Günümüz şartlarında rekabetin yoğun olduğu sektörlerde yeniliğe açık olmak gerektiğinden Agile metodu çok daha kullanışlı olabilir.

İNSAN KAYNAKLARINDA AGILE YAKLAŞIMIN YERİ

Bir işletmenin çevik bir kültüre sahip olması, başarılı olabilmek için sisteminin insan odaklı olması ve çalışanlarını o işletme için önemli bir varlık ve bir yetenek olarak görmesi demektir. Dünyanın pek çok yerinde işletmeler hızla insan kaynakları stratejilerini değiştirmekte ve İK Çevik Yaklaşım Modeli’ni uygulamaktadır.

İK Çevik Modeli (Agile Model of HR), insan kaynaklarının yalnızca belirli standartlar çerçevesinde işlev göstermekten ziyade organizasyon çevikliğini artıracak çalışmalar yapması gerektiğini savunur. Burada çevikliği artıracak unsurlar ise inovasyon, adaptasyon, hız ve iş birliği gibi kavramlardır.

Peki insan kaynakları birimi, sistemi çevik bir hale getirmek için neler yapabilir?

SORUMLULUĞU PAYLAŞIN

Agile takımları oluşturarak tek bir grup yerine sorumlulukları tüm organizasyona dağıtabilir, herkesin sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Böylece, bu bilinç çabuk dağılabilir ve tüm çalışanlar bu konuda aktif davranabilir.

YETENEK ODAKLI AKSİYON ALIN

Tek alanda donanıma sahip olmaktan ziyade pek çok alanda yeteneğe sahip olan ve bunu kullanabilecek potansiyeli bulunan çalışanları destekleyebilirsiniz. Bu, işletmeye çeşitlilik kazandırır.

İşe alım süreçlerinde oluşturduğunuz Agile takımını da sürece dahil edebilirsiniz. Böylece işletme için en zengin potansiyele sahip adayı seçme ihtimali artar.

YETENEK ARAYIŞINI CİDDİYE ALIN

Pozisyon açığı olduğunda işletmenin anlık ihtiyaçlarından ziyade işletmeye değer katacak yeteneklere odaklanın. Bunun için gereken emeği vermekten çekinmeyin.

ORYANTASYON SÜRECİNE ÖNEM VERİN

İşe yeni başlayacak olan bir çalışan, iş sürecine ve bulunduğu ortama adapte olabilmek için biraz zamana ihtiyaç duyar. Bu sebeple, yeni çalışanlara işletmeyi, işleyişi ve kurum kültürünü aktarmak oldukça önemlidir.

YÖNETİM ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRİN

İşletmelerin gelişim evresinde artık katı kurallardan ve geleneksel yönetici tanımından ziyade çalışanlara koçluk yapabilecek liderlere ihtiyacı vardır. Bu yüzden şirketin yönetici anlayışını revize edin.

ŞİRKET KÜLTÜRÜNE ÖNEM VERİN

İşletmenin kurum kültürü Agile çalışma modeli ile uyuşmuyorsa kurum kültüründe revizyon gerekir. Bir işletmeye dair kurum kültürünü, o işletmenin günlük çalışma süreci ve davranışlarını gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Eğer kurum kültüründe değişim istiyorsanız bu konularda çalışma yapmanız önem taşır.

Agile yaklaşımın İK ve iş süreçlerindeki etkisini video üzerinden daha iyi anlayabilmek için tıklayın.

https://youtube.com/watch?v=gmRVd5yZRJ0%3Ffeature%3Doembed

AGILE YAKLAŞIM MODELİNİ TERCİH EDEN ŞİRKETLER HANGİLERİDİR?

Farklı sektörlerden pek çok şirket çevik sisteme geçmeyi tercih etmektedir. Böylece bu işletmelere ait tüm birimlerde iş birliği, takım çalışması, değişime adaptasyon gibi dönüşümler önem kazanmıştır. Her şirketin kendi yapısına uygun bir iş süreci oluşumu sayesinde sorunsuz bir geçiş tasarlanır.

Agile yaklaşım modelini benimseyen işletmelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Yapı Kredi: 2015 yılında dönüşüme başlayan şirket, bu süreci sağlıklı yönetebilmek adına Çevik Ofis kurmuştur.

Türkiye İş Bankası: 2018’de Agile modele geçmiş ve bünyesinde pek çok çevik takım oluşturmuştur.

ING Bank: 2016 yılından beri çevik modelde çalışmaktadır. Bu çalışma modelini tüm organizasyona adapte etme yolunda çalışmalar yapmaktadır.

Garanti Bankası: 2016 yılında teknoloji ekipleri ile başlayan bu banka, iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlamıştır.

Adesso: 2013’te Agile sisteme geçmiştir. Bu şirketin kanaatine göre Agile modelin avantajı kalite kontrol süreçlerinde öne çıkmaktadır.

GittiGidiyor2017’de başladığı dönüşüm süreciyle ciddi bir kalite artışı ve verimlilik elde etmiştir.

Penti: İş yapış şeklini Agile model ile geliştiren şirket, bu sayede sahada yer alan ekipler ile anlık iletişimi güçlendirdiği bir altyapı geliştirebilmiştir.

Sizlerin de görebileceği üzere pek çok şirket, kendi için en doğru amaç ne ise buna uygun tercihler yaparak yönünü Agile modele çevirmiş durumdadır. Makers Consulting, Agile yaklaşım ile 21. yy’da işletmelerin ihtiyacı olan yetkinliklere dair inovatif atölyeler ve Danışmanlık hizmetleri düzenleyerek siz değerli markaları yeni yaklaşımlarla buluşturuyoruz. Eğer siz de atölyelerimize ya da sizler için hazırladığımız Danışmanlık servislerimizden faydalanmak isterseniz, bize ulaşın.

[email protected]

Related Articles