İletişim
TR EN

Agile Dönüşüm | Agile’da Tek Yol Scrum mıdır?

Agile (Çevik) Dönüşümü Yakalayın

Related Tags:
agileöğrenmeTrend
Ocak 10,2023 4 minute reading time

Değişen şartlara ayak uydurmak, hayatta kalmak için oldukça önemli bir yoldur. Değişime ne kadar hızlı ayak uydurur ve hızın karşısında geride kalmazsak, aynı oranda hayatta kalmaya devam ederiz. Bu durum, kişisel yolculuğumuzun haricinde ticari şirketler için de aynı şekilde işlemektedir. Agile, yani bir başka ifadeyle Çevik Proje Yönetimi de değişen koşullara, hızlı ve atak yanıt verebilmeye dayanır. Agile proje yönetimini yazılım sektöründe daha sık duysak da daha farklı sektörlere de hızla yayılmıştır. İlerleyen dönemlerde farklı metodolojilerden oluşan büyük bir yönetimsel çerçeve çizilmesine kaynak olmuştur.

Projeleri alt projelere bölerek çalışma prensibi olan Agile’da birbirinden farklı amaçlara yönelik metotlar bulunmaktadır. Scrum da bu metodolojilerden sadece birisidir. Elbette onu farklı kılan özelliği, görece daha yaygın ve popüler olmasıdır. Fakat önemle vurgulamak gerekir ki Scrum, Agile’da tek opsiyon değildir.

Scrum, karmaşık projeleri Agile’ın temel prensiplerinden olan parçalara bölme yöntemi ile yapar. Sürekli yenilenen, tekrara dayalı bir Agile proje yönetimi metodolojisidir. Ürün geliştirme ve çeşitli bilgi aktarma çalışmalarında genellikle kullanılır.

Projelerdeki ekip üyelerinin hedefe ulaşmak için verdikleri söze dayanır. Bunu da Sprit denilen belirli işlerin tamamlandığı döngülerle yapar. Ekiptekilere roller veren, oldukça disiplinli çalışmayı gerektiren bir yöntemdir ancak Agile proje yönetiminde tek metodoloji değildir.

AGILE’DA SCRUM KADAR BİLİNEN KANBAN

Agile proje yönetimi haricinde daha eski olan Waterfall motodolojisi de proje yönetimlerinde kullanılmaktadır. İhtiyaç odaklı olduğundan Agile’a göre daha sınırlı bulunmaktadır. Yine aynı şekildeki dezavantajları arasında değişimleri uygulamanın zor olduğu tespit edilmiştir. Her aşamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yönelik olduğundan iyi sonuçlar da verebilir. Waterfall görece daha geleneksel bir çizgiye sahiptir. Agile proje yönetimine geri dönecek olursak Scrum gibi pek çok çeşidi bulunmadır.

Agile proje yönetimi içerisinden Scrum ile sürekli geri bildirimler alıp, hızlı ve çok kaliteli projeler üretmek mümkündür. Scrum kadar fazla duyulan başka bir biçim ise Kanban metodoloji olabilir. Kanban Scrum’a göre daha esnek bir yapıya sahip olması ile bilinir. İş akışını Kanban panosu adı verilen bir tablo ile yapar. Yapılan projeyi bu panolar görselleştirmeye dayalıdır. Değişim yapılması kolay olduğundan en kısa sürede projelerin sonuçlarını almayı mümkün kılar. Sistemde görevler arasında büyük bir ilişki varsa uygulamak zor hale gelebilir. En doğru metodu seçerken projenizin ihtiyaç duyduklarına odaklanmanız gerekir.

AGILE’DA BAŞKA NELER VAR?

Agile’da, Scrum ve Kanban dışında olan metodolojilerden birisi de Lean’dır. Lean büyük ölçüde kar odaklıdır. Müşterinin bakış açısına ön plana alırken genellikle şirketlerin maliyetleri kontrol etmek gibi amaçlarına hizmet eder. Sabır gerektir ve iş süreçlerinde büyük değişimler yaratabilir. Eğer daha önce Lean kullanılmamış bir işletme ise çalışanlar uygulamaya yaklaşmayabilir. Müşteri geri bildirimlerine göre onları sürece dahil eder. Aynı zamanda israfa karşı bir duruşu da vardır. İsraftan kasıt ise müşteri için değer üretmeyen, maliyeti gereksiz yükselten her şeyi kapsar.

Extreme Programming (XP) de Agile proje yönetimleri içerisinde en bilinenlerden biridir. Extreme Programming’de hızlı değişim gösteren müşteri ihtiyaçlarına odaklanılmıştır. Projenin başında belirsiz olan müşteri ihtiyaçlarının değişkenliklerine uyum gösterebilmesi açısından tercih edilir. Böylelikle değişkenliğin getireceği yüksek maliyetleri düşürmeyi hedefler. Hızlı olabilmek için projenin öncesinde büyük tasarım veya dokümantasyon hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaz.

Agile proje yönetiminde Scrum haricinde Kanban, Lean, Extreme Programming gibi projenize göre seçebileceğiniz alternatifler bulunmaktadır. Ayrıca Crystal, Test-Driven Development, Feature-Driven Development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM) gibi bilinen Agile proje yönetimleri de vardır. Bu örnekleri elbette proje amacına uygun şekilde çoğaltmak olasıdır.

İşletme ya da kurumunuz için bu metotlardan herhangi birine ihtiyaç duyuyorsanız, projenize hangisinin uygun olduğunu mutlaka sürecin en başında tespit etmelisiniz. Agile proje yönetimi konusunda bilinçlenmek ya da hangi Agile metodunun projenize uygun olduğuna karar verme noktasında Makers Consulting ekibinden her zaman danışmanlık desteği alabilirsiniz.

[email protected]

Related Articles