İletişim
TR EN

Agile Dönüşüm | Büyük Şirketler Neden Agile Dönüşüme Gidiyor?

Agile (Çevik) Dönüşümü Yakalayın

Related Tags:
agileTrend
Ocak 10,2023 3 minute reading time

Organizasyonların değişime hızlı bir şekilde uyum sağlaması anlamına gelen Agile, son yıllarda sıkça duyduğumuz, iş dünyasında da en çok yatırım yapılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, büyük şirketler neden Agile dönüşüme gidiyor? Yanıtlar, yazımızda:

NEDEN AGİLE DÖNÜŞÜM?

Dijitalleşme sonrası müşteri kitlelerini memnun etmenin çok daha zor bir hâl aldığı günümüzde, verimliliğe odaklanmış olan büyük şirketlerin kabuk değiştirmesi, verimliliği tamamen artlarında bırakmadan etkinliğe de odaklanması gerekiyor zira ancak bu sayede hızlanmak ve esnemek mümkün hâle geliyor. Bu dönüşümü sağlayan anlayışın bugünkü adı, Agile.

IBM, Microsoft, AT&T, Cisco vb. dünya devi şirketlerin Agile dönüşüme gitmesindeki temel nedenlerden biri, teknolojinin hızla değişmesi ve bu değişimin organizasyonların değişimini bir zaruret hâline getirmesi. Büyük şirketlerdeki hantal yapının bu zarureti yerine getirmeye ket vurması, şirketleri adaptasyon sürecinde karşılaşılan problemlere çözüm olacak yolları aramaya itmiş ve bu noktada Agile pratikleri bir kurtarıcı olarak sahneye çıkmıştır. “Büyük olmak” şirketleri anlık değişikliklere karşı savunmasız bir hâle getirirken Agile ile sistematik ve ölçeklendirilmiş bir şekilde yol almak, değişimlere adapte olmak ve hem çalışanların hem de müşterilerin memnuniyetini sağlamak mümkün hâle gelmiştir.

AGİLE YÖNETİMİN FARKLARI

İşin yalınlaştırılması, müşterinin memnun edilmesi, yeni yönetim anlayışının organizasyonun tamamına yayılması ve kültürün artırılması, Agile pratiğinin ana temaları. Değer odaklı bakış açısının kazanılması da Agile dönüşümün bir diğer çıktısı olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle, değişimin hızı da göz önünde bulundurulduğunda Agile dönüşüme girmeyen büyüklerin, başkalaşmış büyüklere kıyasla geride kalacağını söylemek mümkün.

Agile yönetim şekli sayesinde dev organizasyonlar, ürün ya da hizmet üretimlerini daha yalın, daha hızlı ve daha sürtünmesiz olarak yapma şansı elde ediyor; bu yeni anlayış ve iş yapma biçimi, kendinden önceki kuşaklardan farklı bir çalışma anlayışına sahip Z kuşağının kazanılmasına, bir gecede türeyen rakiplerle savaşabilmek için start-up kültürünün edinilmesine ve hem iş birlikçi hem ilerleyici bir şekilde gelişim gösterilmesi nedeniyle müşterilerin memnuniyetinin garanti altına alınmasına olanak sunuyor.

SEFFAFLIK VE TAKIM RUHU İÇİN, AGİLE

Agile dönüşüme giden organizasyonlarda hiyerarşi ve silolar ortadan kalkıyor, daha düz ve uyarlanmış bir örgütlenme ile departmanlar arası iletişim ve takım ruhu çok daha önem kazanıyor. Süreçleri şeffaf bir hâle getiren Agile yönetim şeklinin benimsendiği organizasyonlarda her bir takımın yüksek motivasyona sahip olması yaratıcılığı tetikliyor, yaratıcılık da yeni projelere imza atılmasına, yeni işler ortaya konmasına ve en nihayetinde yeni pazarlar oluşturulmasına yol açıyor. Öte yandan çalışanların iş arkadaşlarıyla aralarında kurdukları bağ kuvvetleniyor; örgütlerine daha fazla katkıda bulunan çalışanlar, iş yaşamlarını daha anlamlı bir şekilde yaşama şansı elde ediyor. Tüm bu olumlu yansımalar da beraberinde hem bireysel hem kurumsal başarıyı getiriyor.

Özetle, kaliteyi ve üretkenliği artıran, iş sürecindeki karanlık noktaları aydınlatarak hızlı değişimin yolunu açan, hem müşterinin hem çalışanların memnuniyetlerini sağlayan Agile pratikleri, büyük şirketlerin günümüzde ayakta kalmak ve yol almaya devam edebilmek için seçtikleri en parlak yol olarak değerlendiriliyor.

Agile (Çevik) Dönüşüm Danışmanlığına İhtiyacınız Mı Var ?

Kurumunuzun Agile (Çevik) Dönüşüm Danışmanlığına ihtiyacınız olduğunu mu düşünüyorsunuz ?

Bize ulaşarak, Agile (Çevik) Dönüşüm Danışmanlığı hakkında alanında uzman danışmanlarımızdan detaylı bilgi alabilir, 48 saat içinde görüşme planlayarak kurumunuza özel teklifimizi sunabiliriz.

Related Articles