İletişim
TR EN

Agile Dönüşüm | Çevik Projelerde Product Owner Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Agile (Çevik) Dönüşümü Yakalayın

Related Tags:
agileinovasyonTrend
Ocak 10,2023 5 minute reading time

Yazılım sektöründe oluşturulan projelerin başarılı olma oranının %31 civarında olduğu, 2020 senesinde Standish Group tarafından gerçekleştirilen bir rapora çarpıcı bir şekilde yansıdı. Bir projeyi hem istenen zamanda hem de istenen nitelikte tamamlamak ve teslim edebilmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Özellikle müşteri beklentilerine tatmin edici şekilde yanıt vermenin kolay olmadığı kabul edilen bir gerçektir. Agile projects süreçlerinden ya da doğrudan Scrum tekniklerinden sonuç almak adına rol tanımının çok doğru biçimde oluşturulması ve uygulanması gerekir. Öte yandan proje ekiplerinin birbirleriyle verimli ve entegre şekilde çalışmaları büyük önem teşkil eder. İşletmelerin çoğunda gerçek anlamda oturmuş bir proje yönetici tanımı olmadığından ürün sahibi bu role sahip çıkmaya ve ekip üstünde baskı oluşturabilir. Bu durum, koçluk ya da liderlik perspektifine sıkışan ekiplerde sağlıksız sonuçlar yaratabilir. Söz konusu handikapları engellemek adına rol tanımı sağlıklı şekilde ortaya konmuş product owner, Çevik projelerde önemli bir etki yaratacaktır.

PRODUCT OWNER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Projelerde başarılı olmak noktasında ideal bir süreç tasarımı gerçekleştirmek ve elbette tüm bu sürece uygun bir takım oluşturmak, kilit bir rol oynar. Çevik süreçlerde konvansiyonel yaklaşımların aksine daha kısa süreli teslimler söz konusudur. Öte yandan değişikliklere eğilimli olmak, müşterilerle entegre şekilde çalışabilmek ve şeffaf olmak, diğer başarı kriterleri arasında yer alır. Çevik projelerde ürün geliştirme açısından yetkin bir product owner’ın olması büyük farklılıklar yaratır.  Product owner kavramını, dilimize “ürün sahibi” olarak çevirmemiz mümkündür. Çalışılacak olan projenin içeriği, kapsamı ya da amacı, doğru product owner seçimi için belirleyici olmalıdır. İyi bir PO, geliştirme takımını ve müşteri beklentilerini başarılı bir şekilde yönlendirmek zorundadır.

Proje başarısında en önemli etkenlerden biri, hiç şüphesiz ki takım içindeki rollerin belirlendikten sonra sorumlulukların eksiksiz olarak uygulanabilmesidir. Agile proje yönetimlerinde tüm bu genel rol tanımlarının yanında özel rol tanımlarına ihtiyaç vardır. Takım olgusunun başarı üzerinde fark yarattığı alanlardan birinin Scrum teknikleri olduğunu görüyoruz. Bu teknikte yazılım ekibi ile iş birimi birbiri ile entegre halde çalışır. Söz konusu roller; Scrum yöneticisi, ürün sahibi (product owner) ve Scrum takımı biçiminde üç grupta incelenir.

Ürün sahibi, doğrudan kendi ürününden sorumludur ve proje boyunca doğrudan ürün vizyonuna ilişkin liderlik eder. Ürün Listesi içerisinde her türlü talep, product owner tarafından şeffaf biçimde ifade edilmelidir. Ürün listesi “Product Backlog” olarak da bilinir. Bu listedeki işler, onun temel sorumluluğunu ifade eder. Öte yandan ürünü, sektörün ya da piyasanın genel koşullarına göre analiz eder. Ürün gelişim sürecindeyken paydaşlarla gerekli olan iletişim süreçlerine dahil olur.

ÜRÜN DEĞERİNİ ARTIRMAYA ODAKLIDIR

Product owner, proje boyunca söz konusu işin değerinin artırılması ve korunması noktasında bir sorumluluğa sahiptir. Ürün sahibi, esasen müşteri tarafından görevlendirilir. Bu süreçlerde tümüyle iş birimini temsil etmek adına çalışır. Ürün iş listesini daima günceller, buradaki görev maddelerini olabildiğince açık, net ve şeffaf bir şekilde yazar. Çalışanlar için ürün iş listesi bir referans noktasıdır.  Geliştirme ekibinin somut olarak hangi işleri yapacağı, product owner inisiyatifindedir. Bir bakıma, uzun süren bir yolculukta product owner olarak konumlandırılan kişinin tam anlamıyla direksiyon başında olduğunu ifade edebiliriz. İyi bir product owner, kurum içi şeffaflığı ve güvenilirliği artırmakla yükümlüdür. İş listesinde yer alan maddelerin bu anlamda ekipte yer alan tüm kişilere hitap etmesi gerekir. Ayrıca üstlenmiş olduğu sorumluluktan dolayı kuruma karşı bizzat sorumlu olan kişidir.

RİSK VE YATIRIM GETİRİLERİNİ SÜREKLİ ANALİZ EDER

Çevik (Agile) projelerde ürün değerini maksimum düzeye çıkartmakla görevlendirilen product owner, süreç boyunca dinamik bir şekilde ürünün geldiği son noktayı değerlendirmek, artı ve eksilerini ortaya koymak zorundadır.  Bu sayede başarılı bir şekilde olası riskleri, yatırım getirilerini veya fonksiyonaliteyi analiz etme şansı bulur. Bu arada sanılanın aksine; product owner, geliştirme ekiplerinin bir yöneticisi değildir. Dolayısıyla geliştirme ekipleri özelinde herhangi bir iş ya da görev ataması gerçekleştiremez. Aynı şekilde işin teknik anlamda ne şekilde yapılacağına da karışmaz. Product owner, rolü gereği ürün vizyonunu geliştirmeye ve ürüne dair bir yol haritası yaratmaya odaklıdır.

Kullanıcı hikayelerinde kabul kriterlerini netleştirir. Sprint Planlama ya da Sprint Retrospective gibi önemli etkinliklere dahil olur. Ayrıca Sprint Review adı verilen toplantıların da bizzat sahibi olarak kabul görür. Tüm Sprint aşamalarında müşterilere ya da paydaşlara sunulmakta olan değerleri ölçer. Sprint’in hemen öncesinde ürüne ait nitelikleri mutlaka günceller. Sprint aşamalarında geliştirilmiş olan ürün parçalarını onaylar ya da reddeder. Son olarak Daily Scrum’lara yalnızca bir gözlemci olarak dahil olur.

Çevik projelerde product owner olarak rol alan kişilerin görev tanımları hakkında daha detaylı bilgiler edinmek ve Makers Consulting’in uzman eğitmen/danışman kadrosundan işletmeniz adına destek almak için iletişim kanallarımızdan yararlanabilirsiniz.

[email protected]

Related Articles