İletişim
TR EN

Proje | TAT Gıda ile Crash Course İnovasyon Serisi Başladı

Deneyim Odaklı Öğrenin

Related Tags:
öğrenmeprojeTrend
Ocak 10,2023 1 minute reading time

TAT Gıda çalışanları ile İnovasyon Serisi crash courselarımıza başladık!

TAT Gıda çalışanları ile inovasyon alanında farkındalık yaratan Design Thinking, Lean Startup ve Agile Yaklaşım crash course 3 lü inovasyon paketimizi uyguladık.

TAT Gıda çalışanlarına Design Thinking crash course’unda Design Thinking’in 6 adımını aktardık.  21. YY yetkinliklerinin gelişmesine en çok katkı sağlayan çağımızın en geçerli metedolojisi ile katılımcılar, 21. Yy yetkinlikleri de olan Empati kurma, birlikte çalışma, etkili iletişim kurma, yaratıcı problem çözme, konularında yetkinlik kazandılar.

Lean Startup crash course’unda ise katılımcılara Çıktı Odaklı, Gelir Odaklı ve Esnek ve Çevik olmak gibi konularda Yalın girişimin aşamalarını aktardık.

TAT Gıda çalışanları ile devam eden Agile (Çevik) Yaklaşım crash course’unda Agile Manifestosu ve Agile Prensipleri detaylıca anlattık. Workshop içerisinde Agile yaklaşımın olmazsa olmazı Scrum Metodolojisi ile de planlamanın önemine de yer verdik.

İnovasyon Serisi aşağıdaki 21. YY yetkinliklerinin gelişmesine odaklanmaktadır:

Makers Consulting’in kurumsal Agile dönüşüm uygulamaları, Design Thinking, inovasyon yönetimi, kurumsal girişimcilik programları için bize ulaşın.

[email protected]

Related Articles